13 maart 2020

Vieringen in tijden van corona

In verband met de huidige ontwikkelingen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten
de coronamaatregelen voor de RK kerk uit te breiden.
De belangrijkste maatregel is dat er voorlopig geen vieringen of andere bijeenkomsten
worden gehouden na 17.00 uur. Dit geldt ook voor Kerstmis.

Andere basisregels, zoals handen ontsmetten, anderhalve meter afstand houden,
mondkapjes dragen bij verplaatsingen e.d., waren al langer van kracht.

Wat zijn de concrete gevolgen tot en met Kerstmis voor onze parochie?

Gewone weekendvieringen
Met ingang van 1 december worden er tot Kerstmis geen vieringen meer gehouden op zaterdagavond.

Vieringen met Kerstmis
De vieringen op Kerstavond (vrijdag 24 december) gaan helaas niet door.
Het pastorale team zal een Eucharistieviering houden.
Dit is een besloten viering die we live zullen uitzenden. Nadere informatie hierover volgt.
De vieringen op eerste en tweede Kerstdag gaan gewoon door zoals gepland.
Wel willen we u vragen zich te registreren als u naar de viering van Eerste Kerstdag wilt komen.
Dit kan op de via onze website www.sint-jan-de-doper.nl

Geloofsgesprekken
We zijn ook bezig met de organisatie van geloofsgesprekken. Deze zouden (o.a.) op 6 december plaatsvinden.
Deze hebben we uitgesteld naar begin 2022.

Tot slot
We vinden het bijzonder vervelend deze ingrijpende maatregelen te moeten nemen. We hopen op uw begrip.
Ondanks dit alles willen we u een feestelijk december en een mooi Kerstmis toe!

Hebt u vragen over de maatregelen?
Stuur dan een mail naar communicatie@sint-jan-de-doper.nl of stuur uw brief naar Parochie Sint Jan de Doper; Raadhuisstraat 4; 5131 AM Alphen

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen
die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.
Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten
anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk
of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
Daarnaast blijven de basisregels gelden…