6 april 2017

Mededeling vanuit regio

De parochiekern Gilze, met haar mooie Sint Petrus’ Bandenkerk maakt deel uit van de parochie Sint Jan de Doper.
De andere kernen van deze parochie zijn:

Alphen:                www.willibrorduskerkalphen.nl/

Baarle Nassau: www.parochiebaarle-nassau.nl

Chaam:                www.parochie-chaam.nl

Riel:                       www.parochieriel.nl 

Ulicoten:            www.parochie-ulicoten.nl


*ALLERZIELEN 2021
In november gedenken wij Allerzielen. Allerzielen is van oudsher de dag waarop wij als
christenen stilstaan bij diegenen die ons zijn voorgegaan naar een nieuw leven bij God.
Graag nodigen wij eenieder uit voor de grafzegening op het kerkhof en de gedachtenisviering
ter gelegenheid van Allerzielen.
Op dinsdag 2 november om 14.00 uur verzamelen wij op het kerkhof van onze kerk St.
Petrus’ Banden te Gilze. Samen willen we bidden voor allen die ons zijn voorgegaan in de
dood. Aansluitend zullen de graven worden gezegend.
Na afloop is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie of thee in ons parochiecentrum
De Sleutel, Kerkstraat 116. Om 19.00 uur gedenken wij alle overledenen in de
gedachtenisviering in onze kerk. Tijdens deze viering van Woord- en Gebed worden de
namen genoemd van de overledenen in het afgelopen jaar en zullen wij voor hen opnieuw de
gedachteniskaarsen ontsteken. Allen die in deze dagen behoefte hebben aan steun en
verbondenheid zijn bij ons welkom!
Wij hopen u te mogen begroeten en wensen u veel kracht in deze donkere dagen.
Het pastoraal team en de parochiekerncommissie