19 december 2016

Vieringen/mededelingen

Parochie Sint Jan De Doper Gilze

PAROCHIEKERN SINT PETRUS’ BANDEN

Parochiecentrum : “De Sleutel”
Kerkstraat 116,
5126 GD Gilze.
Tel.: 0161 – 451233
Email: info@parochiegilze.nl
Homepage: www.parochiegilze.nl

Pastorale bereikbaarheid bij nood: 06-83 40 97 87

Spreekuur “De Sleutel”:
Woensdag- en donderdagmorgen van 09.00 – 11.00 uur.
U kunt ons dan ook telefonisch bereiken.

Brievenbus:
U vindt de brievenbus van “De Sleutel” onder aan de trap naast de ingang.

Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof:
26 maart t/m 30 september:  9.00 uur tot 20.00 uur.
1 oktober t/m 25 maart :        9.00 uur tot 17.00 uur.

Bankrekening
Parochiebijdrage:       NL69RABO011.66.09.400
Parochiebestuur:        NL69RABO011.66.09.206

Vieringen:
In de St Petrus’ Bandenkerk:
Elke twee weken een viering op zaterdag om 19:00 uur.
In Zorgcentrum St. Franciscus:
Iedere woensdag om 14:30 uur.

We heten u van harte welkom in onze kerken!
Vieringen in parochie Sint Jan de Doper
—————————————————————————————————————–

Vieringen in de St Petrus’Bandenkerk

Woensdag 7 december: In zorgcentrum St. Franciscus:
14.30 uur: Eucharistie.

Woensdag 14 december: In zorgcentrum St. Franciscus:
14.30 uur: Eucharistie.

Zaterdag 17 december:19.00 uur:
Eucharistie, mmv Schola, olv Clemens Abers.
Jaargetijde  Adrie de Groot,
Jaargetijde Adrie Peeters – de Kort,
Jaargetijde overleden ouders Schellekens – Oomen en Cor,
Maatje Voerman – Oosthoek)nm.parochie),
Ouders Peeters – van Engelen,
Dochter Els Verkooijen – Peeters,
Schoondochter Ann Peeters – van de Vloet,
Jan Zebregts – de Bont,
Jaargetijde Lies Zebregts – de Bont ,
Jaargetijde  Rinus Zebregts,

Joke Zebregts,

Woensdag 21 december: In zorgcentrum St. Franciscus:
14.30 uur: Eucharistie.

Mededelingen:
* Overleden: Neeltje Geerts-van Opstal.

* Elke woensdag- en donderdagmorgen is er spreekuur van 9.00 uur tot 11.00 uur
in parochiecentrum “De Sleutel”.

*Vanwege de gestegen energie-kosten worden de zaterdagdiensten vanaf zaterdag 3 december
in de zaal van parochiecentrum “De Sleutel” gehouden.
Begrafenisdiensten, doopdiensten en de diensten rondom Kerstmis
worden wel gewoon in de kerk gehouden.

*Zaterdag 17 december en op woensdag 21 december heeft de werkgroep caritas  Gilze  een
inzameling  van artikelen die in een kerstpakket verwerkt kunnen worden. 
Wij denken dan aan levensmiddelen en verzorgingsproducten.
Ook kunt u een kerstpakket dat u ontvangen hebt doorgeven.
Wij zorgen er dan voor dat deze pakketten bezorgd worden bij mensen die het niet zo breed  hebben,
of die een steuntje in de rug verdienen.
De inzameling is op zaterdag 17 december van 11.00 uur tot 13.00 uur en op
woensdag 21 december van 10.30 uur tot 12.30 uur in de Sleutel,
de parochieruimte van onze kerk.   Doet u mee??